Projektet New Crops

Projektet New Crops

Socialt entreprenörskap skapar nya möjligheter på landsbygden för socialt utsatta grupper.

Projektet syftar till att kompetensutveckla utbildare, chefer och framtida ledare av kooperativ och sociala företag.  Dessa ska sedan arbeta för att stödja etablering och utveckling av hållbara organisationer på landsbygden som kan erbjuda arbetstillfällen för marginaliserade grupper.

 

 

Projektet ska bland annat:

  1. Utveckla utbildningsmaterial för start av sociala företag/kooperativ på landsbygden
  2. Kompetensutveckling för utbildningsorganisationer inom vuxenutbildning så att de har lämpliga verktyg för att ge stöd för dem som vill starta kooperativ/ sociala företag.
  3. Utveckla alternativa undervisningsmetoder för att på bästa sätt möta behoven hos marginaliserade grupper på landsbygden.

Målgrupp: medlemmar eller framtida medlemmar i kooperativ/sociala företag på landsbygden

 

Resultat och huvudsakliga verksamhet:

  • Identifiera och främja 40 god exempel i de 4 partnerländerna
  • Dokumentation av 16 olika affärsmodeller i form av fallstudier som sedan ska användas i utbildningsmaterialet.
  • Utveckling av nytt material för utbildning – ett material som består av ett antal olika moduler, alla baserade på erfarenheterna från fyra partnerländerna:

– Start och förvaltning av sociala företag och kooperativ

– Lantbrukskooperativ

– Kooperativ inom integrationsarbete och sociala tjänster

– Andra typer av kooperativ på landsbygden (tex mikrokrediter, konsumentkooperativ)

– Sociala företag inom gröna näringar

 

Filmer om Projektet

 

Projektägare:

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (Stiftelsen för det civila samhället, Rumänien)

 

Partners:

Federazione Trentina della Cooperazione (Italien)

Universidad De Almeria (Spanien)

Coexphal  – Asociacion De Productores de Frutas Y Organizaciones de Hortalizas de Almeria (Spanien)

Coompanion Kooperativ Utveckling Skaraborg (Sverige)

 

Finansiering: Projektet finansieras av Erasmus +.

Period: september 2014 – augusti 2017

New Crops_Case study

 

New Crops_Case study på Svenska

 

Externa länkar om projektet

www.ies.org.ro/new-crops-en  (English version)

www.ies.org.ro/erasmus  (Romanian version).