Ägarsamtal – medlemsnytta

Coompanion Skaraborg är på en round trip och träffar alla sina medlemmar, resan hade sin start i augusti och vi planerar att vara klar under hösten/vintern 2017.

Syftet med mötena är att Coompanion får möjlighet att informera om vår verksamhet men även lyssna av våra medlemmar/ägare. Genom samtalen kan vi lyfta fram vilka områden vi kan utveckla och samarbeta kring. De medlemmar vi har hunnit träffa har varit positiva, fina möten och goda samtal vi fortsätter vår resa under hösten och vintern.