Heldagsutbildning/information om finansiella möjligheter för ASF (Arbetsintegrerande Sociala Företag)

ASF-arbetsintegrerande sociala företagen står inför stora utmaningar och möjligheter att utveckla sin verksamhet och på så sätt bli mer hållbara.

Den 22 februari har du möjlighet att få mer kunskap kring finansieringsmöjligheter för investeringar. Du kommer även denna dag få informationer från Social Trade som har startat uppe ett koncept för ASF att tillsammans skapa affärer. Genom att gå samman och hjälpas åt med nya kontakter och att sälja sina tjänster tillsammans kan sociala företag ta hem fler och större affärer, och därigenom anställa fler.

Om Mikrofonden Väst

Mikrofonden Väst (tidigare KGF Social Ekonomi VG ) stödjer den finansiella utvecklingen av föreningar, kooperativ, stiftelser, byalag, samfund, lokala utvecklingsgrupper, sociala företag (dvs den sociala ekonomins organisationer) i Västra Götaland.
Mikrofonden Väst erbjuder bland annat borgen då er organisation behöver banklån för till exempel investeringar mm. På så sätt behöver till exempel inte styrelseledamöter eller medlemmar ta personlig borgen. I samarbete med Göteborg Stad kan vi erbjuda kostnadsfria garantier.
Mikrofonden Väst erbjuder även annat finansiellt stöd som placering i förlagsinsatser, aktieandelar, mikrolån, crowdfunding, hitta externt kapital mm. Vi samarbetar bland annat med Coompanion, Ekobanken, Almi och Business Region Göteborg.

Läs mer om Mikrofonden Väst

Om Social Trade

Social Trade är ett sälj- och marknadsföringskooperativ som ägs av de större sociala företagen i Göteborg. Dessa företag omsätter årligen ca 80 miljoner kronor och har ca 150 medarbetare. Dessutom praktiserar ca 400 personer i de olika verksamheterna i syfte att finna en väg in på arbetsmarknaden.

 

 

 

 

 

Föreläsningsgäster: Maria Odenbjörk från Socialtrade och Ingrid Westerfors från Mikrofonden Väst.
Plats: Vi informerar er efter anmälan.
Datum: 22 februari
Tiden: Maria Odenbjörk mellan kl 9 till 12 Ingrid Westerfors klockan 13 till 15.
Pris: Kostnadsfritt

Läs mer om Social Trade

 

 

Ladda ner inbjudan