Svensk kooperation bildades 2017

Nu tar vi steget att bilda ett kooperativt nätverk i Västra Götaland

Svensk Kooperation är partipolitiskt obundet och bildades av KF, LRF, HSB
och KFO (www.svenskkooperation.se). och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att;

  • öka kunskapen om kooperation
  • sprida idéer och visioner
  • driva opinionsbildning
  • företräda medlemmarna i frågor som rör de kooperativa företagens villkor.

 

Välkommen till en inspirerande förmiddag med föreläsningar och workshop
– ett uppstartsmöte för att stärka kooperationen i Västra Götaland och se vilka möjligheter vi har till ett närmare samarbete.

 

Coop Forum Bäckebol
måndag 11 december kl. 9.30-12.30

Coop Väst bjuder på fika och lunch

 

Inbjudna gäster:
Jan Edén – Verksamhetsledare Svensk Kooperation
Leif Tyrén – Verksamhetsledare Coompanion Värmland

 

VÄLKOMNA!

Coop Väst, HSB Nordvästra Götaland och Coompanion Västra Götaland.

 

KF, Coop, Fonus, Arla, Riksbyggen, Södra, Folksam, Lantmännen, HSB, LRF och OK – många av kooperationens varumärken är välkända, men idag tänker de flesta inte på att företagen är kund- och medlemsägda.

Kooperationens grundvärden som långsiktig lönsamhet, kundnytta och samhällsansvar är mer aktuella än någonsin, darför ligger de kooperativa idéerna rätt i tiden.