Dialogmöte kring ASF

Hur kan offentlig sektor stödja ASF-arbetsintegrerade sociala företag
Och behövs ASF- verksamheter i Skaraborg?

Den 31 maj anordnar vi ett dialogmöte kring ASF – arbetsintegrerande
sociala företag för att belysa vilka möjligheter de har att etableras,
utveckla sina verksamheter och skapa arbetstillfällen.
Det långsiktiga målet är att ASF blir en naturlig del i samhället och accepteras fullt ut som
en arbetsplats där människor kan utvecklas och må bra.

Dialogmötet är riktat till politiker och tjänstemän inom kommun och region, Arbetsförmedling
och Samordningsförbunden. För att nå det långsiktiga målet att ASF blir en naturlig del i
samhället och accepteras fullt ut som en arbetsplats och en bro till ett fast jobb.

Datum: 31 Maj
Tid: 9:00, kaffe från 08:30
Lunch: 12:30
Plats: Spegeln, Gothia Science Park, Skövde

 

PROGRAM
• Magnus Fredriksson, moderator, Skaraborg kommunalförbund
• Eva Carlsson, TVV, ansvarig för området socialföretagande, Tillväxtverket
• Susanne Yngve och Alexandra Norlander, Företagsrådgivare Arbetsförmedlingen
• Ulf Eriksson, VGR/RUN, 1.a Viceordförande RUN, Västragötalandsregionen
• Jonas Sundström, Kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd, Lidköpings kommun
• Dialog och paneldebatt
• Avslutning

 

Behövs Sociala företag?
Vilka målgrupper är i behov av sociala företag?
Hur och på vilket sätt kan offentlig sektor stödja sociala företag
Finns det ett kompetensbehov kring Sociala Företag?

 

ASF är ett skyltfönster mot det ordinarie näringslivet och bron till ett fast jobb för de som tidigare stått långt från arbetsmarknaden.
(Anders Bengtsson, näringslivsstrateg Motala kommun)