15 januari 2019

Nytt projekt underlättar nyanländas etablering

Nu startar NAD i Väst, ett ettårigt samverkansprojekt mellan offentliga organisationer och det civila samhället. NAD i Väst syftar både till att stärka nyanländas etablering och det civila samhällets roll i samverkan med offentlig sektor.

Projektet startas upp i delregionerna Skaraborg och Göteborg där två NAD-samordnare kommer att arbeta för att nå föreningslivet och motivera dem att genomföra NAD-aktiviteter. Planen är att projektet utvidgas och även genomförs i Fyrbodal och Sjuhärad. NAD står för Nätverk – Aktivitet – Delaktighet.

Coompanion kommer att vara delprojektledare i Skaraborg.

NAD-aktiviteterna ska underlätta för nyanlända att hitta vägen in i föreningslivet och genom det stärka sina sociala nätverk, öva svenska samt delta i hälsofrämjande och studiemotiverande aktiviteter. Nyanlända ska också få kunskap om det civila samhällets roll i stort och föreningslivets uppbyggnad. Genom NAD i Väst får det civila samhället också möjlighet att nå ut till fler nyanlända och potentiella nya medlemmar.

Många aktörer i samarbete

Matchningen av deltagare sker genom dialog mellan deltagare, förening, Arbetsförmedling och NAD-samordnare. Det är viktigt att alla aktörer är överens med upplägget.

Projektets finansiärer är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Det är organisationerna SENS – sociala ekonomins nätverk i Skaraborg, samt GSE – Göteborgs sociala ekonomi, som ansvarar för NAD-samordnarna.

NAD-aktiviteten genomförs inom ramen för föreningens ordinarie verksamhet.

 

Ladda ner information om Nad

Blankett till anmälan, NAD i Väst

 

Kontakta oss för mer information

Dela