26 augusti 2019

Vad är ett kooperativ?

Mejerier, restauranger, butiker, fiberföreningar, textilstudios, förskolor, städfirmor, industriföretag, musikgrupper, arbetsintegrerande sociala företag – är bara några exempel på verksamheter som kan drivas som kooperativ!

Ett kooperativ är en form av ekonomisk samverkan, där medlemmarna både äger och driver den verksamhet de har behov av.

Medlemmarna deltar som kunder, personal och/eller leverantör.

Den verksamhet man bedriver i ett kooperativ ska ge medlemmarna största möjliga nytta, till exempel ekonomisk sådan. Även samhällsnytta och allmänintresse är viktiga mål och begrepp för kooperativ.

Kooperation kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande.

Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem, precis som i en vanlig förening, har en röst oavsett satsat kapital, och att kooperativet är öppet för alla.

Ett kooperativs främsta drivkraft är medlemsnytta, det vill säga att tillgodose medlemmarnas ekonomiska, sociala eller kulturella behov, och där vinst ses som medel och inte som mål.

Dela