29 november 2019

Nya drivkrafter ska föra unga närmare arbete

Individer som står långt från arbetsmarknaden är en utsatt målgrupp i samhället och även i Skaraborg. Idag finns det personer i åldrarna 19-29 år som varken studerar eller arbetar. I projektet MEET kommer Medborgarskolan och Coompanion att ta fram nya metoder för att varje individ ska hitta sin egen drivkraft för att komma närmare arbete eller utbildning.

Elin Ljung är projektledare för MEET.

Projektet MEET – Möjligheter, Engagemang, Egenmakt & Trygghet är ett socialfondsprojekt som drivs med finansiering av Leader Östra Skaraborg. Projektet startade i oktober 2019 och avslutas sista september 2020.

Projektet vill lyfta fram målgruppen unga/vuxna 19–29 år som varken arbetar eller studerar, så kallade ”hemmasittare”, som behöver extra stöd och stimulans för att komma närmare arbetsmarknaden eller till utbildning och på så sätt stegvis öka graden av inkludering i samhället.

Fritidsintressen skapar nya förutsättningar

Projektet arbetar på ett helt nytt sätt med personerna där vi utgår från varje deltagares fritidsintressen. Det är ett innovativt sätt att arbeta för att bryta ett. Att arbeta tillsammans med civilsamhället, föreningar och studieförbund för att på ett lustfyllt sätt stimulera deltagaren kan skapa nya förutsättningar för deltagaren att på sikt etablera sig på arbetsmarknaden. I projektet kommer vi att fokusera på att arbeta i en trappstegsmodell där individen successivt närmar sig någon form av aktivitet i en trygg miljö.

Mötes­platser skapas i samarbete med varje deltagare utifrån individens intressen och förutsättningar för att på så sätt komma in i ett större socialt sammanhang. Mötesplatser kan vara fysiska – i en lokal, på ett bibliotek, på ett café eller hemma – men vi vill också skapa nya former i den digitala världen som kan locka deltagarna.

Dela