Bli medlem i Coompanion Fyrbodal, Sjuhärad eller Skaraborg!

Tycker du att kooperativ är en god idé. Var med och inspirera fler och dra själva nytta av samarbetet
Ansök om medlemsskap i Coompanion i din egen region.
Tillsammans verkar vi för fler och bättre kooperativ och när vi blir fler kan vi synas mer, lära oss mer och ge fler tillgång till de möjligheter som kooperativ innebär.

Medlemsnytta

Kooperativa medlemmar får nedsatt pris på våra utbildningar och har möjlighet att utnyttja vårt konsultstöd till en reducerad kostnad. Genom medlemskapet får ni också tillgång till ett nätverk. Vi försöker också varje år driva minst ett projekt för medlemmarnas utveckling.

Ansök nu!

För att bli medlem fyller ni i medlemsansökan. Kooperativ behöver också maila stadgar och senaste årsredovisningen.

Coompanions styrelse beslutar om medlemmen antas och därefter får ni en faktura på insatsen, samt en årlig medlemsavgift och serviceavgift. Insatsen betalas endast en gång.