Kalendarium


Dialogmöte kring ASF
Publicerat den 16 april, 2018

Hur kan offentlig sektor stödja ASF-arbetsintegrerade sociala företag
Och behövs ASF- verksamheter i Skaraborg?

Den 31 maj anordnar vi ett dialogmöte kring ASF – arbetsintegrerande
sociala företag för att belysa vilka möjligheter de har att etableras,
utveckla sina verksamheter och skapa arbetstillfällen.
Det långsiktiga målet är att ASF blir en naturlig del i samhället och accepteras fullt ut som
en arbetsplats där människor kan utvecklas och må bra.

Dialogmötet är riktat till politiker och tjänstemän inom kommun och region, Arbetsförmedling
och Samordningsförbunden. För att nå det långsiktiga målet att ASF blir en naturlig del i
samhället och accepteras fullt ut som en arbetsplats och en bro till ett fast jobb.

Datum: 31 Maj
Tid: 9:00, kaffe från 08:30
Lunch: 12:30
Plats: Spegeln, Gothia Science Park, Skövde

 

PROGRAM
• Magnus Fredriksson, moderator, Skaraborg kommunalförbund
• Eva Carlsson, TVV, ansvarig för området socialföretagande, Tillväxtverket
• Susanne Yngve och Alexandra Norlander, Företagsrådgivare Arbetsförmedlingen
• Ulf Eriksson, VGR/RUN, 1.a Viceordförande RUN, Västragötalandsregionen
• Jonas Sundström, Kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd, Lidköpings kommun
• Dialog och paneldebatt
• Avslutning

 

Behövs Sociala företag?
Vilka målgrupper är i behov av sociala företag?
Hur och på vilket sätt kan offentlig sektor stödja sociala företag
Finns det ett kompetensbehov kring Sociala Företag?

 

ASF är ett skyltfönster mot det ordinarie näringslivet och bron till ett fast jobb för de som tidigare stått långt från arbetsmarknaden.
(Anders Bengtsson, näringslivsstrateg Motala kommun)

 

 

 Välkomna till en utbildning kring sälj och kundbemötande
Publicerat den 4 april, 2018

Som handledare, verksamhetsansvarig, försäljning/ekonomiansvarig blir frågan om affärsmannaskap viktig. Ett socialt företag/kooperativ som säljer tjänster till offentlig sektor, företag eller privatpersoner behöver alltid utveckla sin relation med kunderna.

Under kursen kommer vi att gå igenom
• hur hitta presumtiva kunder
• hantera kunder
• få en affär i hamn
• leverera en tjänst med hög kundnöjdhet
• hantera missnöjda kunder
• Uppföljning av levererad tjänst, fakturering

Vi tar upp frågorna till diskussion, ni som deltagare får uppdrag att utföra mellan träffarna. Slutresultatet är att bli bättre på att öka intäkter genom ännu nöjdare kunder.

Vi går igenom och tar upp bitar kring prissättning men även hur man kan
• skriva bra offerter
• bemöta argument från kunder som vill förhandla om priset
• leverera mer än vad kunden förväntar sig utan att det kostar för mycket för det sociala företaget
• se till att medarbetare och personal skall kunna må bra och trivas i relationen med kunderna
• arbeta smartare – inte snabbare i leverans till kund

Vi kommer jobba konkret och handfast med övningar och ha ett omväxlande schema

 

För anmälan: ANMÄL DIG 
Senast den 26 april vill vi ha din anmälan. Ange ev. önskemål beträffande specialkost.
OBS! Begränsat antal platser!
Utebliven närvaro debiteras med 300kr.

 

Datum torsdag 3 maj och torsdag 17 maj
Tid: 09.00-16.00, lunch ingår.
Start med fika kl. 08.30

Plats:
Studieförbundet Vuxenskolan SV
Grönelundsgatan 4
521 35 Falköping
Föreläsare är Jan Svensson, Coompanion Göteborgsregionen.