Coompanion Sjuhärad

Coompanion Sjuhärad Styrelse

Ordförande: Stefan Carlsson – Svenljunga kommun
Vice ordförande: Pontus Johansson – S Vuxenskolan
Övriga ledamöter:
Tina Yngvesson – HSSL Sjuhärad
Anders Björklund – ABF Sjuhärad
Inga-Kersti Skarland – Ulricehamns Kommun
Heli Heino Medin – Borås Stad
Anette Rundström – Herrljunga Kommun
Maja Rosholm – Bollebygds Kommun