Coompanion Sjuhärad

Styrelse

 

Ordförande
Stefan Carlsson – Svenljunga kommun

Vice ordförande
Pontus Johansson – S Vuxenskolan

Övriga ledamöter
Tina Yngvesson – HSSL Sjuhärad
Anders Björklund – ABF Sjuhärad
Inga-Kersti Skarland – Ulricehamns Kommun
Heli Heino Medin – Borås Stad
Anette Rundström – Herrljunga Kommun
Britt Ahrin – Coop Väst (adjungerad)