Styrelse i Sjuhärad

Ordförande
Stefan Carlsson – Svenljunga kommun

Vice ordförande
Pontus Johansson – S Vuxenskolan

Övriga ledamöter
Tina Yngvesson – HSSL Sjuhärad

Anders Björklund – ABF Sjuhärad

Inga-Kersti Skarland – Ulricehamns kommun

Heli Heino Medin – Borås Stad

Anette Rundström – Herrljunga kommun

Britt Ahrin – Coop Väst

Torbjörn Bolin – Bollebygds kommun

Medlemmar i Sjuhärad

Vårgårda kommun
Herrljunga kommun
Borås Stad
Bollebygd kommun
Ulricehamns kommun
Tranemo kommun
Svenljunga kommun
Marks kommun
Coop Väst
HSB Göta
AfriSwe Strong Knot
Södra Kinds Fiberförening
Lantmännens Riksförbund (LRF)
Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund (SISU)
Hela Sverige Skall Leva (HSSL)
Hushållningssällskapet
Arbetarnas bildningsförbund  Sjuhärad (ABF)
Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
Borås Gymnastiksällskap