Information

250x250

 

Har ni en innovation som ni vill utveckla?

Har ert kooperativa företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg?

Checkarna ska användas för att köpa extern hjälp till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer. Det kan också handla om nya organisatoriska lösningar och partnerskap, sociala innovationer, nya strategier, koncept eller idéer som möter olika behov i samhället på ett nytt sätt. Medlen får inte användas till ordinarie verksamhet.

INTRESSERAD AV ATT VETA MER? Klicka HÄR

 

 

 

Handbok för fibernätsföreningar

bredband_fiber

 

Coompanion arbetar med att informera och utbilda intresserade som vill starta ekonomiska föreningar för att få bredband via fiber på landsbygden. Det finns en handbok för er som är intresserade av att bilda fibernätsföreningar. Den finns enbart tillgänglig här på webben och uppdateras regelbundet. Handbok-för-fibernätsföreningarLäs mer om bredband via fiber här

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är socialt företagande

coompanion1-300x200

Sociala företag kan ha olika definitioner och inriktningar. De kan vara arbetsintegrerande, ha fokus på rehabilitering eller på social gemenskap och sysselsättning. De kan också ha olika organisationsformer. Gemensamt är att de alla har sociala mål.

Coompanion arbetar med Arbetsintegrerande socialt företagande (ASF). Ett sådant socialt företag drivs av människor som tidigare var utan jobb, och som hjälper andra som är i samma situation de en gång var i. Det är affärsverksamheten i företaget som gör det möjligt att nå det sociala målet – att skapa arbete och anställning