250x250

Har ni en innovation som ni vill utveckla?

Checkarna ska användas för att köpa extern hjälp.  Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.

Det kan också handla om nya organisatoriska lösningar och partnerskap, sociala innovationer, nya strategier, koncept eller idéer som möter olika behov i samhället på ett nytt sätt.

Medlen får inte användas till ordinarie verksamhet.

Handbok för fibernätsföreningar

Det finns en handbok för er som är intresserade av att bilda fibernätsföreningar.

 Handbok-för-fibernätsföreningar 2.1

Läs mer om bredband hos Bredbandsforum

Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF)

Coompanion arbetar med Arbetsintegrerande socialt företagande (ASF). Dessa företag drivs av människor som tidigare var utan jobb, och som hjälper andra som är i samma situation de en gång var i.

Det är affärsverksamheten i företaget som gör det möjligt att nå det sociala målet – att skapa arbete och anställning.

Läs gärna mer om ASF hos Sjuhäradsmusketörerna.