23 november 2018

#47 Kooperativa veckan i Skaraborg

I Skaraborg har vi en lång tradition av kooperativa verksamheter alltifrån handel, bostäder, jordbruk till dagens
infrastruktur.

Den 23 november kommer vi under den kooperativa veckan #47 tillsammans med Koopsam Väst att anordna en inspirationsdag för att synliggöra kooperationen.

Med den kooperativa historien som grund kommer vi under dagen blicka mot framtiden och utforska inom vilka områden kooperationen kan vara med och bidra till samhällsutveckling och skapa
tillväxt.

 

 

 

 

Program

09:00-Ordförande i Coompanion Skaraborg Bengt Ericson hälsar alla välkomna
09:15- Coop Väst Per-Olov Magnusson
10:00-10:15- Bensträckare/ kaffe&frukt
10:15-11:00-
HSB, då & nu: Dan Nyberg
11:00-12:00-
Författaren till boken om fröken
Friman, Eva Kaijser
12:00-12:30-
Tankar och idéer kring framtida
kooperation
12:30-
Lunch och mingel.

Anmäl dig här

Ladda ner inbjudan här

Mer information om #47 Kooperativa Veckan.

Dela